Tag: Ranitidine

Rantac

ರಾನಿಟಿಡಿನ್ ಎಂದರೇನು? ; ಭಾರತ “ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ” ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಂಟಾಕ್, ಜಿನೆಟಾಕ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಇನ್ನು ರಾಂಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಟಾಕ್ನಂತಹ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಉಪ್ಪು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ರ್‌ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.