Tag: Revision

ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ : ಕಾರ್ಕೋಟ ಮತ್ತು ಅಹೋಮ್ ರಾಜವಂಶಗಳ ಪಾಠ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ..!

ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ : ಕಾರ್ಕೋಟ ಮತ್ತು ಅಹೋಮ್ ರಾಜವಂಶಗಳ ಪಾಠ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ..!

Bengaluru: ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಿಂದೂ ರಾಜಮನೆತನಗಳಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮೊಘಲರೊಂದಿಗೆ (text revision congress govt) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ...