Tag: Robert Vadra

ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಕರವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಹಿಡಿದಂತಲ್ಲ: ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ

ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಕರವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಹಿಡಿದಂತಲ್ಲ: ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ

ಜೀಜಾಜೀ ಕಾ ನಜರ್ ಹೈ, ಸಾಲೆ ಸಾಹಬ್ ಕ್ಯಾ ಕರೇಂಗೆ’ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಬಾವ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ...