Tag: Salary

actor

ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಟ ಅನಿರುದ್ದ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ !

ಈ ನಡುವೆ ನಟ ಅನಿರುದ್ದ್ ‘ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ’ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಭಾವನೆಯ(Remanrution) ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

President

ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ!

ನಮಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಮಂತರ(Rich Person) ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ...