Tag: salman khan

‘ನನಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ , ನನ್ನನ್ನು ಬಂದೂಕುಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ’ : ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್

‘ನನಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ , ನನ್ನನ್ನು ಬಂದೂಕುಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ’ : ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್

‘ನನ್ನನ್ನು ಬಂದೂಕುಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.