Tag: Sambaji Bhide

‘ಭಾರತ ಮಾತೆ ವಿಧವೆಯಲ್ಲ’ ; ಬಿಂದಿ ಧರಿಸದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ!

‘ಭಾರತ ಮಾತೆ ವಿಧವೆಯಲ್ಲ’ ; ಬಿಂದಿ ಧರಿಸದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ!

ಇದೇ ವೇಳೆ “ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಂದಿ ಹಾಕದೆ 'ವಿಧವೆ'ಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತೆಗೆ ಸಾಂಭಾಜಿ ಭಿಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.