Tag: same Sex Marriage

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ – ನಟ ಚೇತನ್ ಟೀಕೆ

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ – ನಟ ಚೇತನ್ ಟೀಕೆ

ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಿಂತ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.