Tag: Sanjay Sing

ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನ್ಯಾಯವಾದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏಕೆ ಬೇಕು..? ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನ್ಯಾಯವಾದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏಕೆ ಬೇಕು..? ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಕಳೆದ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಾ, ನನ್ನ ಮಾನಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ