Tag: Sara Baartman

South africa

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಅತ್ಯಂತ ದುರಾದೃಷ್ಟದ ಮಹಿಳೆ ಸಾರಾ ಬಾರ್ಟ್ಮನ್! ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಈಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಂಟಾಟ್ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಳು, ಈ ಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ, ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು.