Tag: ses

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸೆಸ್‌, ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲೂ ಪಾಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾದ

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸೆಸ್‌, ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲೂ ಪಾಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾದ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೆಸ್‌ ಸರ್‌ಚರ್ಜ್‌ನಲ್ಲೂ ಪಾಲು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.