Tag: Sexual Health

30ರ ಹರೆಯದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ

30ರ ಹರೆಯದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿವಿಧ ಜೈವಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ 30ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.