Tag: Shettihalli Church

shettihalli church

‘ಮುಳುಗದ ಟೈಟಾನಿಕ್’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಹಾಸನದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್

ಆಲೂರು(Alur), ಬೇಲೂರು(Belur) ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಮಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಾಗಿ 1860 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಈ ಚರ್ಚ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಇತಿಹಾಸ.