Tag: Shivakori Temple

ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಬಸ್: ಶಿವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ 10 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ.

ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಬಸ್: ಶಿವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ 10 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ.

ಶಿವಖೋರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಪೋನಿ ಪ್ರದೇಶದ ತೆರಯತ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.