Tag: Soudi Arebia

ಭಾರತ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಪಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ

ಭಾರತ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಪಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಎದುರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೆರೆಯ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.