Tag: south asia

ಪಾಕ್ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗಗನಕ್ಕೆ, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವೆಡೆ ಲೂಟಿ ; ಬಡವರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಕಂಗಾಲು

ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾವಾರು. ಬೆಲೆಗಳು 52.92% ರಷ್ಟು ಏರಿದವು, ಹಾಳಾಗದ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ 1% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.