Tag: Spectrum

ಜುಲೈ 3ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೇ.?

ಜುಲೈ 3ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೇ.?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 12-27 ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿದೆ.