Tag: superfruit"/>

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ 7 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎನೆಲ್ಲಾ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ?

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ 7 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎನೆಲ್ಲಾ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ?

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ...