Tag: Taliban conviction list published

ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ

ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ

ಶರಿಯಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಉಗ್ರರು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಕಾನೂನಿನಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ ...