Tag: tatacompany

ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಗಿದ ರತನ್ ಟಾಟಾ   ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ಕಿಲ್ಲ?  ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಗಿದ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 3800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.