Tag: teachers day importance

ಸೆ 5ರಿಂದ ಸೆ 17ರ ವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರ್ವ

ಸೆ 5ರಿಂದ ಸೆ 17ರ ವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರ್ವ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು , ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ...