Tag: temper

anger

ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ!

ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಲವು ರೋಗಗಳು ಬರುವುದಲ್ಲದೇ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಹುಬೇಗ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.