Tag: The Kashmir Files

‘ಕಾಶ್ಮೀರ ಫೈಲ್ಸ್’ ಟೀಕಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ; ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

‘ಕಾಶ್ಮೀರ ಫೈಲ್ಸ್’ ಟೀಕಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ; ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಲ್ಲ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.