Tag: tournament

‘ಟೂರ್ನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದ ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್.

‘ಟೂರ್ನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದ ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್.

ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ಟೂರ್ನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ,ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.