Tag: UG Exam

ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2023 ಪರೀಕ್ಷೆ ; ಸಮಯ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ, ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2023 ಪರೀಕ್ಷೆ ; ಸಮಯ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ, ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

NEET UG ಅನ್ನು 13 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು MBBS ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್‌ವೇ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.