Tag: UN Report

2023ರ ಅಂತ್ಯವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ! : UN ವರದಿ

2023ರ ಅಂತ್ಯವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ! : UN ವರದಿ

2022ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ನವೆಂಬರ್ 15, 2022 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಂಟು ಶತಕೋಟಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.