Tag: vasanti nalidaga

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಯೂತ್‍ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ವಾಸಂತಿ ನಲಿದಾಗ’

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಯೂತ್‍ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ವಾಸಂತಿ ನಲಿದಾಗ’

ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಎಂಟರ್‍ಟೈನ್‍ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ನೋಡದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ,ವಾಸಂತಿ ನಲಿದಾಗ' ಸಿನಿಮಾ