Tag: vavasuresh

snake

ಕೇರಳದ ‘ಪ್ರಖ್ಯಾತ’ ಉರಗ ಸಂರಕ್ಷಕ ವಾವಾ ಸುರೇಶ್‍ಗೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ!

ಕೇರಳದ ಖ್ಯಾತ ಉರಗ ಸ್ನೇಹಿ ವಾವ ಸುರೇಶ್(Vava Suresh) ವಿಷಯುಕ್ತ ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾವ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ...