Tag: Vikram Agnihotri

vikram

ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಲ್ಲದೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ; ಇವರ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ!

ಇಂದೋರ್‌ನ(Indore) ವಿಕ್ರಮ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ(Vikram Agnihotri) ಅವರು ಕೈಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್(Driving License) ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.