Tag: villages

ಭೂತಾನ್‌ನ 4 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚೀನಾ

ಭೂತಾನ್‌ನ 4 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚೀನಾ

ಭೂತಾನ್‌ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಚೀನಾದ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭೂತಾನ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಂಬಂಧ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತವೇ ...