Tag: wheat

wheat

ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣೇಕೆ ಹೀಗಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಹರಿಯಾಣ(Haryana) ರಾಜ್ಯದ ಕೈಥಾಲ್(Kaithal) ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಗೆಯೊಂಗ್(Gaiyong) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ RSC(Residual Sodium Corbonate) ಅಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೊಲವೊಂದರ ಚಿತ್ರ.