Tag: Women Empowerment

Air Pilot

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ; ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಭಾರತ!

ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ಗಳಾಗಿ(Pilot) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.