Tag: YONO APP

ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಬಿಐ ಯೋನೋ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಕ್ಯಾಷ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು…

ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಬಿಐ ಯೋನೋ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಕ್ಯಾಷ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು…

ಯೋನೋ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಟಿಎಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೇ