ವಿಜಯ ಟೈಮ್ಸ್‌

ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ನೊಬೆಲ್‌?

ನೊಬೆಲ್‌ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೆಸರು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದೆ

Submit Your Article