Tag: agency

ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಮಾಸ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ : ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಮಾಸ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ : ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಮಾಸ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳದ ಕಾರಣ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.