Tag: Bhagyalakshmi Scheme

ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಬ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆವ ಯತ್ನ

ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಬ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆವ ಯತ್ನ

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೀಗ `ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮತದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.