Tag: Bottle Gourd

ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರ: ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿಗೆ ಸೋತ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಗಸು!

ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರ: ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿಗೆ ಸೋತ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಗಸು!

ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.