Tag: Cathedral

Collage scam

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆಥಡ್ರೆಲ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ `ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಗ್ಲೋರಿ’ ಅಕ್ರಮ ಬಯಲು !

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ, ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕೆಥಡ್ರೆಲ್ ಹೈ-ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಗ್ಲೋರಿ ಶಾಂತಿ(Christy Glory Shanthi) ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ!