Tag: Chandrajyothi Singh

ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ UPSC ಗೆದ್ದ 22 ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್: ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಹೀಗಿದೆ

ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ UPSC ಗೆದ್ದ 22 ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್: ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಹೀಗಿದೆ

ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೇ ಓದಿರುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.