Tag: charge

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿ, ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಳಾಗಿದೀಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿ, ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಳಾಗಿದೀಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮೊಬೈಲ್ 80 ಪ್ರತಿಶತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.