Tag: Check

bANK

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಚೆಕ್‌ ಅಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 85,177 ರೂ. ದಂಡ!

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಈ ನಡೆಯ ವಿರುದ್ದ ಧಾಡವಾಡದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಇನಾಮದಾರ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.