Tag: Delhi Chalo

Farmers Delhi March: ವಿಫಲವಾದ 4ನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಅನ್ನದಾತರಿಂದ ‘ದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಚ್’ ಘೋಷಣೆ!

Farmers Delhi March: ವಿಫಲವಾದ 4ನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಅನ್ನದಾತರಿಂದ ‘ದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಚ್’ ಘೋಷಣೆ!

ಇಂದಿನಿಂದ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಬಿಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.