Tag: Divya Dant Manjan product

ದಿವ್ಯ ದಂತ ಮಂಜನ್ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಂಶದ ಆರೋಪ : ಬಾಬಾ ರಾಮ್‌ದೇವ್ ಜಿ ಅವರ ಪತಂಜಲಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್

ದಿವ್ಯ ದಂತ ಮಂಜನ್ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಂಶದ ಆರೋಪ : ಬಾಬಾ ರಾಮ್‌ದೇವ್ ಜಿ ಅವರ ಪತಂಜಲಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್

ಈ ವಸ್ತುವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ (Calcium carbonate), ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (phosphate), ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.