Tag: dr. B r Ambedkar

ಮನುಷ್ಯನಾಗುವುದು ತನ್ನ ಗುಣದಿಂದ.. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೊ ಜುಟ್ಟಿನಿಂದಲೊ ಅಲ್ಲ –ನಟ ಕಿಶೋರ್

ಮನುಷ್ಯನಾಗುವುದು ತನ್ನ ಗುಣದಿಂದ.. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೊ ಜುಟ್ಟಿನಿಂದಲೊ ಅಲ್ಲ –ನಟ ಕಿಶೋರ್

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆತವರಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ - ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನುಷ್ಯ ಉತ್ತಮನಾ/ಳಾಗುವುದು ತನ್ನ ಗುಣದಿಂದ .. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೊ ಜುಟ್ಟಿನಿಂದಲೊ ಅಲ್ಲ