Tag: Dr. C.N.Manjunath

ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್: ಪ್ರತಾಪ್, ಡಿವಿಎಸ್ ಔಟ್, ಯದುವೀರ್, ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಇನ್

ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್: ಪ್ರತಾಪ್, ಡಿವಿಎಸ್ ಔಟ್, ಯದುವೀರ್, ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಇನ್

ಕೊಪ್ಪಳ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಬಸವರಾಜ್ ಕ್ಯಾವತೂರು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.