Tag: energy department

ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಮಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಮಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ (ಕಾನೂನು) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ (Karnataka Energy dept Recruitment) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ...