Tag: facebook hack

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್‌: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌ನ ಅಸಲಿ ವಂಚನೆ

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್‌: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌ನ ಅಸಲಿ ವಂಚನೆ

Facebook Cloning : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ (Facebook Account Hack) ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ...