Tag: Gold Ornaments

gold

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 11% ಚಿನ್ನ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಳಿಯಿದೆ!

ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸರಿಸುಮಾರು 11% ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ!