vijaya times advertisements
Visit Channel

Gynavapi Mosque

Gyanvapi mosque

ಗ್ಯಾನವಾಪಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 4ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ ವಾರಣಾಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ!

ಶೃಂಗಾರ್ ಗೌರಿ ಸ್ಥಳದ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಐವರು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಜುಲೈ 4 ರಂದು ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲಿದೆ.