Tag: Hindu-Muslim

ನೇಹಾ ಹತ್ಯೆ: ಇಡೀ ಕೋಮಿನ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ಹೊರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? – ನಟ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ನೇಹಾ ಹತ್ಯೆ: ಇಡೀ ಕೋಮಿನ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ಹೊರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? – ನಟ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಇಡೀ ಕೋಮಿನ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ಹೊರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಎಂದು ನಟ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.