Tag: junkfood

ಪೈಲ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರ: ವೈದ್ಯರು ಹೇಳೋದೇನು ?

ಪೈಲ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರ: ವೈದ್ಯರು ಹೇಳೋದೇನು ?

ಪೈಲ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಭಾರೀ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.